bolig job ordning.dk

...se hvordan du får tilskud

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Vidste du at: I regeringens nye vækstpakke, er det nu vedtaget at bolig-job-ordningen genoptages ! Den gælder nu også for Fritids- og Sommerhuse.

Home Læs om Bolig Job ordningen
Bolig Job ordning

Bolig Job ordningen genindføres.

Når loven er vedtaget, formentligt ultimo august, kan du allerede cirka to uger efter vedtagelsen ændre din forskudsopgørelse, så du kan få et større fradrag de sidste tre måneder af året.

Cirka 3- 4 uger efter at loven er vedtaget, kan du indberette dit fradrag til årsopgørelsen for 2015 i et særligt modul. Så husk at gemme kvitteringerne.

Kilde: Skatteministeriet, se hele lovteksten her Lovtekst

 

Hvis du får udført af et firma skal du gemme fakturaen og taste beløbet ind på "servicefradrag" på din selvangivelse.

 

Hvem kan få tilskud? 

Du skal være privatperson og ejer, lejer eller andelshaver af en bolig.

 

Hvad kan du få tilskud til?

Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til materialeudgifter. Nu får du tilskud til både helårsbolig, fritids- og sommerhuse.

Arbejdet skal være udført og betalt i perioden 2015.

 

Du kan få tilskud til følgende service- og håndværksydelser:

Rengøring & børnepasning

 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Aftørring i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Opvask i forbindelse med anden rengøring
 • Vask af tæpper, persienner og gardiner
 • Vinduespudsning
 • Børnepasning og transport af børn
 • Almindelig havearbejde og snerydning

Udvendigt

 • Reparation, renovering, udskiftning og isolering af tag, tagrender og afløb
 • Reparation og udskiftning af yderdør, vinduer(ruder) og terassedør
 • Reparation, maling og isolering af ydervæg
 • Installation af solfangere og solceller
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Radonsikring

Indvendigt

 • Fornyelse og reparation af køkken, bad og gul
 • Brandsikring inklusiv nettilsluttede røgalarme
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller reparation af afløbs- og vandinstallationer
 • Fornyelse eller reparation af elinstallationer
 • Maler- og tapetserearbejde
 • Udskiftning eller reparation af olie- og gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarme elementer
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper

 

  Hvor meget kan du få i tilskud?

  Bolig Job tilskuddet gives i form af et fradrag i din skat(årsopgørelse). Fradraget har en derfor en skatteværdi på ca. 33 %, hvilket betyder at når du bestiller lønarbejde for kr. 300 får du kr. 100 tilbage i tilskud, i form af mindre betalt skat pga. fradraget.

  Der gives maksimalt et fradrag kr. 15.000 (inkl. moms) pr. person i hustanden. Dette betyder at en hustand med 2 voksne maksimalt kan få et tilskud på kr. 10.000 hvis de har fået udført lønarbejde for kr. 30.000 eller derover.

  Fradraget beregnes ud fra pr. person der bor i hustanden over 18 år, hvilket vil sige at hjemmeboende børn over 18 år selvfølgelig også giver fradrag på kr. 15.000.

   

  Hvordan får du dit tilskud? 

   Forpligtigelsen til at indberette det udførte arbejde ligger hos køberen af ydelsen.  Du som kunde taster lønudgiften af arbejdet på skats hjemmeside og herefter føres dette automatisk på din selvangivelse som et fradrag og føres endvidere også på leverandørens (håndværkeren, rengøringsfirmaets eller privatpersonens) selvangivelse som indtægt.
   De oplysninger du skal bruge til at taste ind på skats hjemmeside står normalt altid på den faktura du modtager for arbejdet. Du skal bruge navn, adresse og CVR nr. (CPR nr., hvis det er en privatperson), angivelse af hvilket arbejde der er udført og opdeling af hvad der er lønudgifter og materialeudgifter.
     Reglerne udarbejdes stadig og vi vil derfor løbende rette i ovenstående.
     

    Afstemning

    Er Bolig Job ordningen god?
     

    Leverandører til Bolig Job ordningen

    logo2.jpg